Voor de kinderen

Voor de kinderen. 

 

Voor de peuters en kinderen van groep 0, 1 en 2  is er zaterdagmiddag in de pauze van de meerkamp een leuke activiteit bedacht.
Wat dat is blijft nog even geheim, na afloop mogen ze een cadeautje grabbelen.

Om teleurstellingen te voorkomen willen we de ouders vragen om de kinderen vóór 14 juni op te geven via opgave@weidefeest.nl 

 

Kinderen van groep 3 t/m 8 mogen mee doen aan de meerkamp. 
Zij mogen ’s avonds tijdens de prijsuitreiking een cadeautje uitzoeken.

Het opgeven van een kinderteam of een individueel kind kan voor 14 Juni via opgave@weidefeest.nl 

Een compleet kinderteam bestaat uit minimaal 6 en maximaal 9 kinderen. Wij gaan er vanuit dat hier een begeleider bij aanwezig is.  

Wanneer u als ouder een individueel kind op geeft, word van u verwacht zorg te dragen voor de begeleiding.

Aanvang meerkamp: 12.30 uur