Meerkamp

Zaterdag 2 juli: Meerkamp.

Zaterdags wordt er natuurlijk weer een meerkamp gehouden. Voor de volwassenen is deelname aan de playbackshow op de vrijdagavond een verplicht nummer.

Het draaiboek kan bij de loting van de playbackshow worden opgehaald en zal ook op de zaterdag van de meerkamp worden uitgedeeld.
Ook is het draaiboek hier straks te downloaden. 

Een team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 9 personen.

Het eindspel zal op een vast tijdstip gaan plaatsvinden. Voor de spelletjes die dan nog niet gedaan zijn worden geen punten gegeven!

Opgeven kan t/m 1 juni via opgave@weidefeest.nl , Na aanmelding krijg je t.z.t. meer informatie toegestuurd.