Over ons

Artikel 2 van de officiƫle oprichtings notulen:

1. De stichting heeft ten doel de organisatie van een jaarlijks te houden evenement ten behoeve van de buurtschappen Eelen en Rhaan en Hancate en Egede, en voorts alhetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het organiseren van feesten zonder winstoogmerk ter versteviging van de onderlinge banden tussen de buurtschappen.