Huisregels

Huisregels

Om ons Weidefeest zo plezierig mogelijk te laten verlopen hebben wij duidelijke huisregels opgesteld. Als bezoeker van het Weidefeest en/of als deelnemer aan de activiteiten gaat u akkoord met de volgende huisregels en bent u verplicht zich aan deze regels te houden:

1. Het betreden van het terrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker. – Het deelnemen aan één of meerdere activiteiten is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

2. De organisatie, eigenaar van de locatie, en de vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

3. U dient uw medewerking te verlenen en instructies van de organisatie en de vrijwilligers op te volgen.

4. U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor de website Facebookpagina, andere doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

5. Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het terrein: wapens, drugs, drank, glaswerk, vuurwerk.

6. Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht in uw bezit te hebben.

7. Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.

8. Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar

9. De verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.

10. Het is verboden om te roken in de tent. – De organisatie zal te allen tijde eventuele boetes verhalen op de overtreder(s) in kwestie.

11. Bezorg onze buren geen overlast voor, tijdens en/of na het evenement.

12. Bij uitzonderlijke gevallen welke niet hierboven vermeld, Beslist de organisatie stichting Weidefeest.

Hartelijk dank voor jullie begrip!