Weidefeest.nl

Weidefeest 2017

Beste buurtbewoners,

Het was een mooi feest……

Met een optreden van ‘DJ Lars’ is er weer een einde gekomen aan de 35e editie van ons Weidefeest. We kunnen terugkijken op een mooi en geslaagd feest.

Het begon donderdag met de fietstocht en het volleybaltoernooi. De fietsroute bracht ons in Luttenberg, waar men bij de Laarman het museum kon bezichtigen. Bij Booijink konden we het dak op om van het uitzicht te genieten. Het was wel jammer dat het een beetje hijig weer was.
Ook dit jaar was de opkomst bij het volleybaltoernooi goed. Het toernooi werd gewonnen door het team met de moeilijke naam.
De avond werd afgesloten met de zeemansliederen van De Stroatkjals.

Vrijdagavond werd de playbackshow gehouden. Hier deden 11 kinderteams en 14 volwassenteams aan mee. De jury had het moeilijk met het beoordelen van de acts. De winnaars waren Kinderen voor Kinderen en Sound Convoy.
Het was voor de meeste teams een hele opgave om wat moois te verzinnen bij de uitgelootte liedjes.

Zaterdagmiddag startte met de meerkamp. Dit jaar waren de spelletjes lekker eenvoudig. Voor de kinderen was er een eendjesrace en werden er als afsluiting van de meerkamp ballonnen opgelaten.
De dag werd afgesloten met de feestavond.

We willen iedereen –  vrijwilligers, juryleden, scheidsrechters, presentatoren, deelnemers, sponsoren en anderen die op welke manier dan ook een bijdrage hebben geleverd aan het weidefeest hartelijk bedanken!

Foto’s mogen opgestuurd worden naar de organisatie, deze worden dan op internet gezet.

 Laatste wijzigingen:
– Uitslag ballonnenwedstrijd toegevoegd.
– Gevonden voorwerpen toegevoegd.
– Foto’s toegevoegd
– Uitslag loterij en uitslagen 2017 toegevoegd
Belangrijke Mededeling m.b.t de playbackshow
Pagina 35 jaar toegevoegd
– Draaiboek meerkamp toegevoegd
– Agendapunt donderdagavond toegevoegd